Úvod

MAMUT TOUR s.r.o.
zpět na seznam
Uzbekistán

UZBEKISTÁN

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Taškent - Samarkand - Rabat Malik - Buchara - Kyzyl Kum - Chiva...termín 22.05.-30.05.2018-SLEVA!

 

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den

V poledních hodinách odlet z Prahy přes Moskvu do Uzbekistánu.

2.den

Přílet do TAŠKENTU brzy ráno. Transfer do hotelu. Odpočinek na pokojích. Po pozdější snídani prohlídka nejzajímavějších pamětihodností uzbecké metropole: Muslimské centrum Khast Imom s Páteční mešitou Hazroti Imom a velkolepou Barak Khánovou medresou, mauzoleum Kafal Šašího, náměstí Nezávislosti s budovou vlády, senátu a mnoha fontánami, Muzeum užitého umění, rušný Chorsu Bazar ukrytý pod gigantickou modrou kopulí, památník obětem zemětřesení z r. 1966, projížďka jediným funkčním metrem ve střední Asii… Návrat na ubytování.

3.den

Dvouhodinový přejezd rychlovlakem do bájného SAMARKANDU, přezdívaného "město modrých paláců". Během prohlídky uvidíte náměstí Registran a mauzoleum Gur Emir s hrobkou velkého Tamerlána. Chybět nebude návštěva grandiózní mešity Bibi Khanum s charakteristickými modrými kopulemi, architektonického komplexu "Šachi Zinda", Ulughbekovy observatoře... Možnost nákupů v orientální tržnici "Siyob bazar" překypující nejrůznějšími druhy komodit. Nocleh.

4.den

Dokončení prohlídky SAMARKANDU. Návštěva muzea Afrosiyab ilustrujícího dějiny města od dob Alexandra Velikého až po nedávnou minulost a mauzolea proroka Daniela situovaného na veleposvátném místě a to nejen pro muslimy, ale i křesťany a židy. Přejezd do vesnice KONIGIL, kde se stále papír vyrábí prastarým způsobem z moruše. Návrat na ubytování.

5.den

Přesun autokarem do Buchary. Zastávka v karavaseraj RABAT MALIK, bývalém letním sídle dynastie Karachanovců s dochovanými zbytky vstupní brány a půdorysů budov. Prohlídka BUCHARY (UNESCO) - fascinujícího města, které kdysi bývalo významným obchodním centrem na tzv. Hedvábné stezce (unikátní vodojem Lyabi Hauz obklopený 400 let starými morušemi, okouzlující medresa Čor Minor, nejvyšší minaret Kalján, tradiční uzbecký bazar s orientálním zbožím...). Nocleh.

6.den

Pokračování v prohlídce BUCHARY: pevnost Ark - sídlo bucharských emírů, symbol vznešenosti a moci; nejkrásnější mešita města - Bolo Hau; zdobná mauzolea Ismaila Samaního a Česme Ajúba... Několik kilometrů severně od centra návštěva paláce Sitorai Makhi Khosa, známého spíše jako Letní palác emíra. Tento "palác měsíce a hvězd", byl vybudován v roce 1911 pro posledního bucharského emíra Saida Alimchána. Na závěr dne prohlídka mauzolea sv. Bakhouddina, důležitého místa pro muslimy, kteří se zde modlí za uzdravení a splnění svých přání. Návrat na ubytování.

7.den

Celodenní přejezd pouští KYZYL-KUM ve stopách dávných karavan putujících Hedvábnou stezkou. Cestou zastávky s panoramatickými výhledy na poušť, která tvoří téměř 60% rozlohy Uzbekistánu a krajinu podél řeky Amu Darya. Ubytování v Chivě.

8.den

Prohlídka CHIVY (UNESCO) - památkového klenotu Střední Asie: vnitřní město Ičan-Kala, medresa chána Muhammeda Amina s minaretem Kalta Minor, mauzoleum Pahlavána Mahmúda a mešita Juma s ojedinělou možností vystoupat na minaret, palác Tosh-Khowli (Harém).... Vyhlídka na staré město z pevnosti Kunya Ark z 12. stol., která sloužila jako chánův palác. Odpoledne transfer na letiště do Urgenče. Přelet do Taškentu. Ubytování.

9.den

Odlet z Taškentu v brzkých ranních hodinách. Přílet do Prahy přes Moskvu v poledních hodinách.

 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:

číslo zájezdutermíncena
18580122.5.2018 - 30.5.201835 900,00 Kč
LM 34 500,00 Kč

 

SLEVY A PŘÍPLATKY:

 • vízum do Uzbekistánu (vyřizuje CK):   
2500 

 

ODJEZDOVÁ MÍSTA:

Praha

 

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:

 • letenku Praha - Taškent - Praha a Urgenč - Taškent, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo
 • dopravu klimatizovaným autokarem a vlakem dle programu
 • 7x ubytování v hotelu**** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením)
 • 7x polopenzi
 • českého a místního průvodce
 • vstupné dle programu
 • pojištění CK proti úpadku

 

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:

 • cestovní pojištění
 • vízum do Uzbekistánu - 2 500 Kč (vyřizuje CK)
 • "spropitné" - cca 15 €

 Objednat zájezd
: *
:
: *
: *
:
: *
:
* - Položky označené hvězdičkou jsou povinné