Úvod

MAMUT TOUR s.r.o.
zpět na seznam
Uzbekistán

UZBEKISTÁN - 2019!

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Taškent - Samarkand - Rabat Malik - Buchara - Kyzyl Kum - Chiva...termín 15.05.-23.05.2019-SLEVA!

 

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den

V cca 13.00 hod. odlet z Prahy přes Moskvu do Uzbekistánu (čekání na přestupu cca 4 hod.).

2.den

Přílet do TAŠKENTU brzy ráno. Transfer do hotelu. Odpočinek na pokojích. Po pozdější snídani prohlídka nejzajímavějších pamětihodností uzbecké metropole: Muslimské centrum Khast Imom s Páteční mešitou Hazroti Imom a velkolepou Barak Khánovou medresou; mauzoleum Kafal Šašího, náměstí Nezávislosti s budovou vlády, senátu a mnoha fontánami; Muzeum užitého umění; rušný Chorsu Bazar ukrytý pod gigantickou modrou kopulí; památník obětem zemětřesení z r. 1966; projížďka jediným funkčním metrem ve střední Asii… Návrat na ubytování.

3.den

Ráno vnitrostátní přelet z Taškentu do Urgenče. Ubytování v Chivě. Prohlídka CHIVY (UNESCO) - památkového klenotu Střední Asie: vnitřní město Ičan-Kala, medresa chána Muhammeda Amina s minaretem Kalta Minor, mauzoleum Pahlavána Mahmúda a mešita Juma s ojedinělou možností vystoupat na minaret, palác Tosh-Khowli (Harém).... Vyhlídka na staré město z pevnosti Kunya Ark z 12. stol., která sloužila jako chánův palác. Nocleh.

4.den

Celodenní přejezd pouští KYZYL-KUM ve stopách dávných karavan putujících Hedvábnou stezkou. Cestou zastávky s panoramatickými výhledy na poušť, která tvoří téměř 60% rozlohy Uzbekistánu a krajinu podél řeky Amu Darya. Ubytování v Buchaře.

5.den

Prohlídka BUCHARY (UNESCO): pevnost Ark - sídlo bucharských emírů, symbol vznešenosti a moci; nejkrásnější mešita města - Bolo Hau; zdobná mauzolea Ismaila Samaního a Česme Ajúba... Několik kilometrů severně od centra návštěva paláce Sitorai Makhi Khosa, známého spíše jako Letní palác emíra. Tento "palác měsíce a hvězd", byl vybudován v roce 1911 pro posledního bucharského emíra Saida Alimchána. Na závěr dne prohlídka mauzolea sv. Bakhouddina, důležitého místa pro muslimy, kteří se zde modlí za uzdravení a splnění svých přání. Návrat na ubytování.

6.den

Dokončení prohlídky BUCHARY - fascinujícího města, které kdysi bývalo významným obchodním centrem na tzv. Hedvábné stezce (unikátní vodojem Lyabi Hauz obklopený 400 let starými morušemi, okouzlující medresa Čor Minor, nejvyšší minaret Kalján, tradiční uzbecký bazar s orientálním zbožím...). Přesun autokarem do Samarkandu se zastávkou v karavanseraji RABAT MALIK, bývalém letním sídle dynastie Karachanovců s dochovanými zbytky vstupní brány a půdorysů budov. Nocleh.

7.den

První část návštěvy bájného SAMARKANDU, přezdívaného "město modrých paláců". Během prohlídky uvidíte náměstí Registran a mauzoleum Gur Emir s hrobkou velkého Tamerlána. Chybět nebude návštěva grandiózní mešity Bibi Khanum s charakteristickými modrými kopulemi, architektonického komplexu "Šachi Zinda", Ulughbekovy observatoře... Možnost nákupů v orientální tržnici "Siyob bazar" překypující nejrůznějšími druhy komodit. Návrat na ubytování.

8.den

Pokračování v prohlídce SAMARKANDU: návštěva muzea Afrosiyab ilustrujícího dějiny města od dob Alexandra Velikého až po nedávnou minulost a mauzolea proroka Daniela situovaného na veleposvátném místě a to nejen pro muslimy, ale i křesťany a židy. Přejezd do vesnice KONIGIL, kde se stále papír vyrábí prastarým způsobem z moruše. Odpoledne dvouhodinový přejezd rychlovlakem do Taškentu. Ubytování.

9.den

Odlet z Taškentu v brzkých ranních hodinách. Přílet do Prahy přes Moskvu v cca 12.00 hod. hodinách. (čekání na přestupu cca 3 hod.)

 

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:

číslo zájezdutermíncena
19580115.5.2019 - 23.5.201936 900,00 Kč
LM 36 100,00 Kč

 

ODJEZDOVÁ MÍSTA:

Praha

 

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:

  • letenku Praha - Taškent - Praha a Taškent - Urgenč, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo
  • dopravu klimatizovaným autokarem a rychlovlakem
  • 7x ubytování v hotelu**** (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením)
  • 7x polopenzi
  • českého a místního průvodce
  • vstupné dle programu
  • pojištění CK proti úpadku

 

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:

  • cestovní pojištění
  • "spropitné"

 Objednat zájezd
: *
:
: *
: *
:
: *
:
* - Položky označené hvězdičkou jsou povinné